hoàng lương đức hiệp

Sinh năm 1991, Hoàng Hiệp là một trong những Giám Đốc trẻ đặt nền móng đầu tiên trong sự phát triển chuỗi khi đăng ký thành lập Học Viện Yoga tại Tuyên Quang. Với đam mê, tâm huyết và toàn bộ tình yêu giành cho sự phát triển và gây dựng nền móng yoga. Năm 2020 và 2021, Hoàng Hiệp đã đưa Học Viện Yoga tại Tuyên Quang trở thành một trong những đơn vị lớn nhất tại khu vực

Với tâm niệm “Đến với yoga, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn”. Hoàng Hiệp luôn kết nối và lan toả giá trị tuyệt vời của yoga đến với muôn nơi trong cộng đồng. Năm 2021, Hoàng Hiệp chính thức xác lập mối quan hệ “Đối tác chiến lược” với Học Viện Sun Yoga & Spa Hội An và đồng triển khai Dự Án Đưa Yoga Vào Du Lịch nhằm vươn tầm giá trị yoga lớn mạnh hơn nữa tại Việt Nam và trường Quốc Tế, qua đó hiện thực hoá mục tiêu của cả hai đơn vị đồng thực hiện.